صفحه اصلی / محصولات / دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکت پرشیا

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکت پرشیا

 

گروه معماری و دکوراسیون داخلی طرحی نو
نام محصول دیوارکوب Mdfپرشیا پروفیل
ساخت کشور ایرانی با روکش چین
ابعاد 25cm×2/80cm
وزن 17کیلوگرم
تعداد هر کارتن 7عدد
قیمت 335/000ریال
قیمت نصب هر متر مربع 60/000 ریال

 

در صورت لزوم هزینه چوب زیر سازی متر مربع 40/000ریال به اجرت نصب اضافه خواهد شد

ابزار تاشو متر طول 35/000محاسبه میوش

دیوارکوب persia|فروش اینترنتی |نمایندگی فروش |قیمت جدید

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکت پرشیا

دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:344
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:352
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:350
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:354
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:338
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:304
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:308
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:324
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:334
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:310
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:346
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:328
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:320
دیوارکوب persia|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب پرشیا کد محصول:348